Mijn favorieten

Formulieren en voorwaarden

Hierbij een overzicht van al onze formulieren:

Verkoop
NVM-zaaklijst
Vragen bij verkoop van uw woning
Vragen bij verkoop van uw appartement (aanvullend op woning)

Algemene Voorwaarden Oldenkotte bij verkoop

Standaard aanvullende bepalingen in de koopovereenkomst

Algemene Voorwaarden NVM
Algemene voorwaarden koop woning
Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte
Algemene voorwaarden BOG

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Dienstverleningsdocument Vermogen

 

Disclaimer

Deze website en de eigenaar daarvan verlenen u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit deze te gebruiken.
Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van de website.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen.
 Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan deze website nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de website en haar rechtspersoon.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de website, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.